fbpx
Aavameri

Varausehdot

Tekemällä varauksen, hyväksyt seuraavat ehdot

1. VARAUKSEN VOIMAANTULO
Paikkasi varataan sinulle lopullisesti vasta, kun varausmaksusuoritus näkyy tilillämme. Maksusuoritusta tulee tehdä eräpäivän mennessä. Varausta, jota ei ole maksettu eräpäivään mennessä, vapautetaan mahdollisille myöhemmille ja jo maksaneille osallistujille. Jos varausmaksua suoritetaan liian myöhään ja paikka tapahtumalle on siksi jo varattu toiselle, aikaisemmin maksaneelle,  Aavameri palauttaa maksun antamallesi pankkitilille. 

2. VASTUU JA VAKUUTUKSET
Osallistujan tulee varmistaa, että kurssi tai retki on hänen fyysisen kyvyn ja osaamisen kannalta sopivalla tasolla. Varaamalla paikkaa, osallistuja hyväksyy ne riskit, jotka sisältyvät aktiiviseen erästelyyn kuten melontaan, retkiluisteluun ja muihin aktiviteetteihin sekä kohteisiin matkustamiseen.

Osallistujan tulee Suomen vakuutussääntöjen mukaisesti itse huolehtia sairas- ja tapaturmavakuutuksista sekä mahdollisista matka-, matkatavara- ja peruutusturvavakuutuksista, eikä Aavameri voi ottaa vastuuta mahdollisista kolmannen osapuolen (lentoyhtiöt, hotellit jne) järjestelyiden laadusta tai näiden myöhästymisistä tai muuta vastaavaa.

Aavameri suosittelee että osallistuja huomioi ainakin ulkomaanmatkoissa seuraavia vakuutusehtoja:

• sairaanhoito ja tapaturman / sairauden tapahtuessa kotiinkuljetus
• henkilökohtainen tapaturmavakuutus
• omaisuuden menetys ja varkaus
• peruutussuoja (lennot, majoitus)

3. VUOKRAUS

Melontavälineitä annetaan vuokralle ainoastaan henkilölle, jolla on tarvittavat turvallisuus- ja tekniset taidot käsitellääkseen kajakkia turvallisesti dynaamisessa ympäristössä. Nämä taidot sisältävät pelastustekniikat kaatuneeseen kajakkiin, sään käyttäytymisen ja kylmän veden ymmärtäminen, perusmelontateknikka ja perusnavigointi. Jos et ole varma taidoistasi, kysy ennen vuokrausta - tarjoamme mielellämme lyhyttä merimelonnan turvallisuuskurssia ennen kuin lähdet melomaan. Vuokralleottaja on vastuussa välineistön rikkoutumisesta ja kunnosta vuokrausaikana, ja vvahinkojen korjaamisesta tai uuden välineen hankimisen koustannuksista vastaa vuokralleottaja. Välineiden tulee palauttaa puhtaina.

4.OHJELMASISÄLTÖ JA KOULUTTAJA
Luonto on dynaaminen ja joskus oikkuileva elementti. Aavamerellä on oikeus muuttaa ohjelmasisältöä, jos kouluttaja tai opas katsoo, että suunniteltu ohjelma tuo mukanaan liian isoja riskejä tai epämukavuutta osallistujille. Pakottavista syistä (sairaus tai muu vakava este), Aavamerellä on oikeus vaihtaa kouluttajaa tai opasta.

5. TURVALLISUUS SEKÄ HENKILÖ- JA VÄLINEVAHINGOT 
Jokaiselle Aavameren järjestämälle ohjelmalle on olemassa turvallisuussuunnitelma, josta Aavameren kouluttaja tai opas selostaa oleelliset asiat ryhmälle. Osallistuja sitoutuu seuraamaan sekä kirjallisia että suullisia turvaohjeita. Osallistujaa, joka ei seuraa turvallisuusohjeita, voidaan tarvittaessa poistaa ryhmästä ja häneltä voi evätä pääsyä mukaan ohjelmaan kokonaan. Tällöin Aavameri ei palauta osallistujamaksua.

Turvallisuuden edistämiseksi ja voidakseen ottaa mahdolliset ilmestyvät riskitilanteet huomioon, Aavameri kerää osallistujilta ennakkoon terveystietoja. Osallistujan on aina kerrottava sellaisista terveys- tai muista seikoista, jotka voivat vaikuttaa osallistumiseen sekä ennakkokyselyssä että ohjelman aikana, jos huomioitavat tiedot muuttuvat. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja hävitetään ohjelman jälkeen.

Tapaturman tai välinevahingon sattuessa, osallistujan on aina ilmoitettava asiasta mahdollisimman nopeasti Aavameren henkilökunnalle. Osallistuja on taloudellisesti korvausvastaava välinevahingoissa, jotka johtuvat piittaamattomuudesta välineiden käsittelyssä.

6. OSALLISTUJAN TEKEMÄ PERUUTUS
Peruutuksen sattuessa osallistujan puolesta, maksuja palautetaan seuraavin ehdoin:
Aavameri palauttaa niitä osia asiakkaan suoritetuista maksuista, jotka eivät aiheuta peruuttamiskelvottomia kuluja Aavamerelle, seuraavasti:

a. Ulkomaanmatkat ja -kurssit:
• peruutus yli 30 päivää ennen tapahtumaa: 70% takaisinmaksu
• peruutus yli 15 päivää ennen tapahtumaa: 35% takaisinmaksu
• peruutus alle 15 päivää ennen tapahtumaa: ei takaisinmaksua

b. Kurssit ja retket Suomessa:
• peruutus yli 15 päivää ennen tapahtumaa: 70% takaisinmaksu
• peruutus yli 7 päivää ennen tapahtumaa: 35% takaisinmaksu
• peruutus alle 7 päivää ennen tapahtumaa: ei takaisinmaksua

Jos osallistuja poistuu tapahtumasta aikaisemmin kuin tapahtuman ilmoitettuna päätösajankohtana, tämä ei anna aihetta takaisinmaksuun tai vähennettyyn maksuun, jos asiasta ei ole sovittu etukäteen.

7. PERUUTUKSET AAVAMEREN PUOLESTA
Ulkoilulajit tapahtuvat dynaamisessa ympäristössä, ja sää- tai muiden olosuhteiden ollessa sellaisia, että ohjelmaa ei voi turvallisuuden tai sisällön laadun puolesta viedä läpi, Aavamerellä on oikeus siirtää tai tarvittaessa kokonaan peruuttaa ohjelmaa.

Vaarallisten olosuhteiden ilmestyessä, kuten sellainen koko ohjelman ajan kestävä raju tuuli, vaarallinen sumu, ukkonen tai muu ilmiö, jotka estävät osan jo aloitetusta tapahtumasta tai aloitettua tapahtumaa kokonaan, ja jolloin ohjelma ei ole järkevästi enää siirrettävissä, Aavameri yrittää parhaansa mukaan korvata tätä ohjelmaa osittain tai kokonaan muulla, ryhmälle sopivalla, ohjelmalla. Aavamerellä ei ole taloudellinen vastuu tällaisten tilanteiden sattuessa, ja takaisinmaksuja tehdään vain sellaisista kuluista, joita pystymme peruuttamaan.


Kun ohjelma järjestetään Suomessa, Aavamerellä on oikeus peruuttaa koko ohjelmaa, jos ilmoittautuneita osallistujia on liian vähän ohjelman läpiviemiseksi ilman taloudellista tappiota. Aavameri ilmoittaa tällaisesta peruutuksesta vähintään 15 päivää ennen tapahtumaa. Mikäli Aavameri peruuttaa tapahtumaa tästä syystä, ilmoittautuneille palautetaan koko se summa, mitä he ovat Aavamerelle maksaneet. 

Kun ohjelma järjestetään muualla kuin Suomessa, Aavameri ilmoittaa kun osallistujia on tarpeeksi ohjelman läpiviemiseksi. Jos Aavameri peruuttaa ohjelmaa tämän jälkeen, Aavameri korvaa asiakkaille kaikki maksut sekä kaikki asiakkaan kolmannelle osapuolelle maksamat matkakustannukset jos asiakkaan vakuutus ei näitä korvaa. 

 

Aavameri

Aavameri on hauskojen ja laadukkaiden merimelontaelämysten ja -kurssien tarjoaja Turun ja Saaristomeren alueella. [Lue lisää...]

Uutiskirje

Tilaa uutiskirjettä tarjoamistamme kursseista, retkistä ja matkoista!

Please enable the javascript to submit this form